הרשמה לאורח מוזמן

בהרשמה זו הנכם מבקשים לשמור מקום בכנס השקעות נדל"ן בקפריסין.

הרשמה זו לאורחים מוזמנים בלבד ומקנה "כרטיס חינם" לכנס.

calender-date-20

20 ליוני 2023

בשעה 19:30